BENELUX

RETOUREN EN GARANTIE

BARRACUDA-producten worden verzonden vanuit Italië en om deze reden voldoen ze aan de Italiaanse nationale wet- en regelgeving:

RETOURPROCEDURE

Het is mogelijk om de gekochte goederen binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen op onze officiële website www.barracudamoto.com te retourneren door contact met ons op tecnico@barracudamoto.it.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de goederen intact aankomen, verpakt in de originele verpakking, compleet met eventuele handleidingen, zonder enig defect, in ons hoofdkwartier in Florence.
Alle kosten voor de retourzending, zoals verzendingen, zijn voor rekening van de klant; De terugbetaalde economische waarde heeft alleen betrekking op de waarde van de goederen en niet op de verzendkosten.

GARANTIE PROCEDURE

Voor elk product geldt een garantie van 24 maanden.
Als een artikel defect of beschadigd is, neemt u contact op met ons via tecnico@barracudamoto.it om door te gaan met het garantieverzoek.
De garantie dekt geen defecten als gevolg van onjuist gebruik of wijzigingen. De garantie dekt niet de onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage.

__________________________________________________________________________________________________

RETURNS AND WARRANTY

BARRACUDA products are shipped from ITALY and for this reason they comply with Italian national laws and regulations:

RETURN PROCEDURE

It is possible to return the goods purchased on our official website www.barracudamoto.com , within 14 days from the date of receipt of the goods, by contacting us at tecnico@barracudamoto.it
It is the customer's responsibility to ensure that the goods arrive intact, packed in the original packaging, complete with any manuals, without any defect, at our Head Quarter in Florence.
All costs incurred for the return, such as shipments, will be borne by the customer; The economic value reimbursed will only concern the value of the goods and not the shipping costs.

WARRANTY PROCEDURE

Each product is covered by a 24-month warranty.
If an item is found to be defective or damaged, to proceed with the warranty request, please contact us at tecnico@barracudamoto.it
The warranty does not cover defects resulting from incorrect use or modifications. The warranty does not cover the components subject to wear.

This site uses cookies. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here.
x