BENELUX

Privacybeleid

Gegevensbescherming

Persoonsgegevens die door gebruikers van de website www.barracudamoto.nl ( hierna genoemd, de "website" ) op het moment van het invullen van formulieren, bestellingen of door het sturen van e - mailberichten (hierna genoemd , de "Persoonlijke gegevens " ) zullen worden overgenomen en verwerkt door: JiGX Products te Herten, ingeschreven bij KvK Limburg onder het nummer 14102149, die verantwoordelijk is voor de verkoop van de producten op de website.

1 Informatie over de verwerking van persoonsgegevens: Persoonsgegevens worden verwerkt door JiGX Products / BARRACUDAMOTO om de gebruiker, aangemeld op de website, de nieuwsbrief te sturen over verkoop campagnes en andere periodieke communicatie; statistische en marktonderzoek . De verstrekking van persoonsgegevens is vrijwillig ; echter niet een aantal van hen (gemarkeerd met een sterretje) die nodig zijn om de gevraagde diensten te verlenen of om de overeenkomst te sluiten. De verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd door de verantwoordelijken en vindt plaats door middel van handmatig en elektronische systemen , geschikt om de veiligheid en vertrouwelijkheid te waarborgen. Persoonsgegevens worden opgeslagen op digitale servers en waar nodig op papier. Zij zullen ook worden opgenomen op de database in handen van JiGX Products / BARRACUDAMOTO op servers die zich bij de hosting provider bevinden en aan personen die werkzaam zijn bij JiGX Products. Onder inzage in persoonlijke gegevens kunnen ook worden vermeld : Bancaire instellingen voor het beheer van ontvangsten en betalingen , waaronder leveranciers van elektronische betaaldiensten op afstand; consultants en aannemers die door BARRACUDAMOTO om ( bijvoorbeeld) bijstand in fiscale aangelegenheden te verstrekken , boekhoudkundige en juridische, Een persoon die diensten levert voor het beheer van informatiesystemen en telecommunicatienetwerken van BARRACUDAMOTO, personen die inspectie -, audit- en certificatie- activiteiten van BARRACUDAMOTO uitvoeren, op voorwaarde dat deze persoon niet handelt op zijn beurt op de bekendmaking aan derden van gebruikersgegevens.

2 Toestemming : Door deze informatie te accepteren , stemt u in met dit privacybeleid en machtigt BARRACUDAMOTO te verwerken Persoonsgegevens aldus verworven in overeenstemming met de doeleinden en in de aangegeven wijze . U kunt uw toestemming geven om reclame voor producten en diensten BARRACUDAMOTO te willen ontvangen.

3 Recht van toegang, rectificatie, annulering en verzet : . Het geeft individuen het recht om de rechten van toegang, rectificatie , annulering en verzet onder de wetten in hun voordeel van toepassing te oefenen , en met name BARRACUDAMOTO art . 7 van wetsdecreet no. 196 / 03 , organieke wet 15/1999 inzake de bescherming van persoonsgegevens . BARRACUDAMOTO maakt het ook mogelijk het individuele recht op annulering van hun persoonlijke gegevens te verkrijgen . In dit geval kan BARRACUDAMOTO hebben nog steeds een aantal van hen aan alle wettelijke en fiscale verplichtingen of ontmoet . Om de hierboven gegeven rechten uit te oefenen , stuur een e-mail naar de volgende adressen, als u wenst om uw rechten uit te oefenen tegen JiGX Products - BARRACUDAMOTO: info@barracudamoto.nl .

4 Inhoud van persoonsgegevens: De belanghebbende is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte persoonlijke gegevens of aan BARRACUDAMOTO aangenomen dat de persoonsgegevens van de persoon of door een door hen gemachtigde persoon in kennis is gesteld .

5 beveiliging van persoonlijke informatie : In overeenstemming met de geldende wetgeving inzake de bescherming van gegevens, heeft Barracuda passende maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie die door de gebruikers te waarborgen genomen en hebben ook geïnstalleerd alle middelen en maatregelen in hun beschikking om het verlies , manipulatie , wijziging , ongeoorloofde toegang en diefstal van hebben kunnen verhinderen .

Persoonlijke Gegevens

Het is de informatie die u ons verstrekt en persoonsgegevens , zoals uw naam , e-mailadres of factuurgegevens , of andere gegevens die redelijkerwijs kan worden geassocieerd met onder meer informatie over www.barracudamoto.nl . Account BARRACUDAMOTO Om een aantal van onze diensten toegang, moet u zich registreren en een aantal persoonlijke details (meestal uw naam , e-mailadres en een wachtwoord) . Dit account informatie zal worden gebruikt om uw identiteit te verifiëren bij het inloggen op www.barracudamoto.nl en te voorkomen dat anderen toegang krijgen tot uw account zonder uw toestemming . U kunt wijzigen of beëindigen van uw account op elk gewenst moment uitvoeren via de accountinstellingen .

Persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden

IP-adres

Op elke computer die is aangesloten op het internet is een uniek IP ( Internet Protocol ) nummer toegewezen . Aangezien deze nummers meestal worden toegewezen in landspecifieke blokken, kan een IP-adres vaak gebruikt worden om het land waarin de computer verbinding met het internet te identificeren.

Gevoelige persoonsgegevens

Dit is een speciale categorie van persoonlijke informatie met betrekking tot vertrouwelijke medische informatie , etnische afkomst , politieke voorkeur , religieuze overtuiging of seksuele geaardheid .

Niet-persoonlijke informatie

Het is informatie die is opgeslagen over gebruikers , zodat ze niet weerspiegelen of verwijzing naar een gebruiker persoonlijke .

This site uses cookies. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here.
x